Νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων

Τελευταία ενημέρωση: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 17/02/2012

Δημοσιεύτηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση νέων επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων, με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση χωρίς να απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή, και στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 1000 νέων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Οι δύο δράσεις του προγράμμματος

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα, που εντάσσεται στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμπεριλαμβάνονται δύο δράσεις:

1. Η πρώτη δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.ά.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

2. Η δεύτερη δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.

Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο. Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000 €.

Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Βασικά χαρακτηριστικά των δύο δράσεων

1η Δράση

  • Δικαιούχοι: Άνεργοι ή όσοι έχουν κάνει έναρξη μετά την 1/1/2011 και είναι από 18 έως 64 ετών.
  • Δαπάνες προς επιχορήγηση (με περιορισμούς ως % επί του συνολικού προϋπολογισμού): ενοίκια (50%), λογαριασμοί ΔΕΚΟ (40%), δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (10%), λογιστική και νομική υποστήριξη (10%), σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (5%), κατάρτιση (20%), αποσβέσεις παγίων (5%), αγορά εξοπλισμού, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (10%), δαπάνες για 1 νέα θέση εργασίας (15.000 ευρώ).
  • Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης.
  • Ποσό επιχορήγησης: 10.000 έως 20.000 ευρώ συν 15.000 ευρώ στην περίπτωση δημιουργίας 1 νέας θέσης εργασίας.

2η Δράση

  • Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1/1/2011 και απασχολούν 5 εργαζομένους και πάνω (υπάρχουν εξαιρέσεις βάσει ΚΑΔ).
  • Δαπάνες προς επιχορήγηση: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενέργειες κατάρτισης, δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
  • Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την έκδοση της απόφασης ένταξης.
  • Ποσό επιχορήγησης: Μέχρι 20.000 ευρώ (με περιορισμούς ανά κατηγορία δαπάνης) συν 15.000 ευρώ στην περίπτωση δημιουργίας 1 νέας θέσης εργασίας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων και πληροφορίες

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων.

Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία του προγράμματος που βρίσκονται εδώ καθώς και στον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα, 115 26, τηλ. 210 6985210.


Επιχειρηματικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται

Όπως δημοσιεύονται στο Παράρτημα Ι του οδηγού του προγράμματος του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ:

Βιομηχανία τροφίμων

Παραγωγή παγωτών

Αρτοποιία• παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ• εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ• λοβού και φλοιού καφέ

Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg

Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε

Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους

Βιομηχανία Ποτών

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Ζυθοποιία

Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

Παραγωγή προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών ), τσαντών , ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων και υποδημάτων

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας ή μέσων πληροφορικής

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

Κατασκευή επίπλων

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων εξοπλισμού

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

Επεξεργασία Λυμάτων

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων• ανάκτηση υλικών

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

Κατασκευές Κτιρίων

Έργα Πολιτικού μηχανικού

Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Χονδρικό Εμπόριο (πλην εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων / μοτοσικλετών)

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

Πλωτές μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Καταλύματα

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

Εκδοτικές Δραστηριότητες

Τηλεπικοινωνίες

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δραστηριότητες Προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλων και συναφείς δραστηριότητες

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης

Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης

Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)

Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών

Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών• τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού

Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων

Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προϊόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες δραστ.)

Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων