Χρηματοδοτήσεις 50 εκατ. ευρώ σε ΜμΕ της Κρήτης

Στη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επενδύσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού, των υπηρεσιών, των υποδομών, της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και της παιδείας στοχεύει η χορήγηση δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, καθώς και η παροχή κεφαλαίων κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Γιάννης Λεμπιδάκης σημείωσε πως τα 50 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα σε βιώσιμες κρητικές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως επίσης και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )