Στο 101,2% η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του ΕΣΠΑ το 2011

Yπερκάλυψη κατά 101,2% του ετήσιου στόχου απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ το 2011 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Κατά τη χθεσινή του ομιλία ανέφερε:

Η θετική δυναμική που έχει αναπτύξει ο διοικητικός μηχανισμός τόσο της κεντρικής Κυβέρνησης όσο και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, οδήγησε το 2011 στην υπερκάλυψη του ετήσιου στόχου απορρόφησης κατά 101,2% φέρνοντας στα κρατικά ταμεία έσοδα από αμιγώς κοινοτικούς πόρους ύψους 3,4 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση του ελλείμματος της χώρας.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Αν συνυπολογιστούν και οι εκταμιεύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, το Υπουργείο Ανάπτυξης διοχέτευσε στην αγορά και την πραγματική οικονομία κοντά στα 5 δισ. ευρώ το 2011.

Επίσης ο Υπουργός παρέθεσε αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ο ουσιαστικός όγκος των κονδυλίων απορροφήθηκε τα τελευταία 2 έτη (2,82δισ. ευρώ το 2010 και 3,39 δισ. ευρώ το 2011). Οι στόχοι για τα έτη αυτά, σύμφωνα με το Μνημόνιο, ήταν 2,75 δισ. και 3,35 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επίτευξη των αποτελεσμάτων αυτών δεν ήταν τυχαία. Με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ, εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε ο επιχειρησιακός σχεδιασμός σε δύο φορείς: στην Ειδική Γραμματεία του ΕΣΠΑ και στην Τεχνική Βοήθεια στη ΜΟΔ Α.Ε.

Για το 2012 και αναφορικά με το ΕΣΠΑ έχουν τεθεί οι εξής στόχοι:

  1. Αναδιάρθρωση συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης ΕΣΠΑ και Υπηρεσιών
  2. Νέο σύστημα παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων
  3. Διαδικασία αναθεώρησης ΕΣΠΑ
  4. Δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για παραγωγή δημοσίων έργων με έμφαση στη μείωση του χρόνου και του κόστους παραγωγής τους

Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στον απολογισμό του Υπουργού για το έτος 2011.

O Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας έκανε επίσης αναφορά σε 181 έργα προτεραιότητας στους τομείς ενέργειας, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρήσης νέων τεχνολογιών, μεταφορών, περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού, και υποδομών υγείας και εκπαίδευσης. Συνοπτική αναφορά στα έργα αυτά βρίσκεται εδώ και αναλυτική στον πίνακα που βρίσκεται στα συνημμένα αρχεία.

Οι πληρωμές του Αναπτυξιακού Νόμου ανήλθαν σε 1,19 δισ. ευρώ το 2011 από 0,92 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος και 0,7 δισ. ευρώ το 2009, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για την πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ και των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου βρίσκονται εδώ (www.chrisochoidis.gr).

Συνημμένα αρχεία:

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ)

2 σχόλια

  1. ependyths at |

    Χρυσοχοϊδη είτε παινέψεις είτε δεν παινέψεις το σπίτι σου, αυτό θα πέσει να σε πλακώσει!

  2. Giorgos at |

    Μέχρι το 2009 δεν είχε γίνει ουσιαστικά τίποτα για το ΕΣΠΑ, το οποίο, προσέξτε: λέγεται ΕΣΠΑ 2007-2013! Όντως η απορρόφηση των κονδυλίων προχωράει, μπορεί όμως να μας πει ο Υπουργός ποια αποτελεσματικότητα έχει η διάθεση των χρημάτων αυτών στην αγορά, δηλαδή ποια είναι η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας;