Κεντρική Μακεδονία: Εγκρίθηκαν 10 νέες επενδύσεις μέσω του νέου Αναπτυξιακού

Την έγκριση 10 νέων επενδύσεων συνολικού ύψους 11.352.160 ευρώ για την Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων βάσει του νέου αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, στην οποία είχαν υποβληθεί 14 επενδυτικά σχέδια στην κατηγορία «Περιφερειακή Συνοχή».

Όπως δήλωσε σχετικά ο αν. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Δ.Ψωμιάδης, «Υπάρχει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία που ζούμε δεν έχουμε περιθώρια για κωλυσιεργίες. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό όπλο που μας δίνεται καθώς και να διευκολύνουμε τους ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν στη γη της Κεντρικής Μακεδονίας».

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )