Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελιών στη Λάρισα

Ενεργοποιήθηκε το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2012-2013» για την περιοχή της Λάρισας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που διέπεται από την ΚΥΑ 306206/3-12-2010 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας εξέδωσε ανακοίνωση προς τους αμπελοπαραγωγούς στην οποία ενημερώνει ότι θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013.

Για την ένταξή στο πρόγραμμα ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση στις κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας έως και τις 15 Μαΐου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αίτηση δύναται να υποβάλει κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιο που του αναλογεί με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών και βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1).
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν(ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά στην περίοδο ένταξης στο πρόγραμμα, υποχρέωση που πρέπει να τηρηθεί και για τα επόμενα 5 έτη.
 5. Στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» (με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν π.χ. κωδικός 0602 για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων).
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου – παραγωγού.
 8. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 9. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής, και σε περίπτωση έγκρισης ένταξής του στο Πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής. Ειδικότερα:

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας / κυριότητας ως εξής:

 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα,
 • Αποδοχή κληρονομιάς,
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
 • Κτήση με προσκύρωση,
 • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
 • Κληρονομητήριο.

Σχετικά έντυπα

Οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές θα βρουν το Υπόδειμα 1 της αίτησης και όλα τα σχετικά έντυπα στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελιών μπορείτε να καλείτε τα τηλέφωνα:

 • 2413 511170 – 171 Λάρισα
 • 24910 22294 Φάρσαλα
 • 24920 22251 Τύρναβος
 • 24930 29713 Ελασσόνα
 • 24950 51484 Συκούριο
 • 24950 41204 Πυργετός