ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr: Αναλυτική πληροφόρηση για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Online βρίσκεται το νέο site του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr, που έχει ως σκοπό την αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Στόχος της κίνησης αυτής είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και η διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Στο site υπάρχουν τόσο συγκεντρωτικά όσο και αναλυτικά στοιχεία της πορείας απορρόφησης του ΕΣΠΑ.

To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του ΟΠΣ, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Στο site μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να δει την εικόνα του ΕΣΠΑ μέσα από διαδραστικούς χάρτες, καταλόγους έργων και στατιστικές αναλύσεις. Συγκεκριμένα, πατώντας σε οποιαδήποτε περιοχή του χάρτη της Ελλάδας εμφανίζονται τα σχετικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού και Δήμου, ενώ στη συνέχεια μπορεί κανείς να επιλέξει την εμφάνιση των ενταγμένων έργων αναλυτικά. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αναζήτησης σχετικών στοιχείων, πληκτρολογώντας το Δήμο ή τον ταχυδρομικό κώδικα. Στο πλαίσιο της διαφάνειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει βάσει ΑΦΜ συγκεκριμένο αποδέκτη ενίσχυσης από το ΕΣΠΑ.

Σε ιδιαίτερη σελίδα του website εμφανίζεται κατάλογος των έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 με ευδιάκριτη ένδειξη για τη φάση στην οποία βρίσκονται. Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι διαθέσιμο και στα αγγλικά.

Το site, που βρίσκεται επί του παρόντος σε δοκιμαστική λειτουργία, αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ),  της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) και της AVMap GIS Α.Ε.