Προσπάθεια της ΕΣΕΕ για τη στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ

Την αναθεώρηση της φιλοσοφίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ζήτησε η ΕΣΕΕ, προτείνοντας τη διάθεση κονδυλίων του ΕΣΠΑ υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ κατέθεσε αναπτυξιακό πλάνο και επιχειρηματικές προτάσεις για το ελληνικό εμπόριο, κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, της Επιτροπής αλλά και τις ομόλογες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Στόχος της επίσκεψης ήταν η αναζήτηση τρόπων για να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεκκλίνει από την λογική ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι αμιγώς αναπτυξιακοί και άρα πρέπει να χρησιμοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση μόνο νέων επενδυτικών έργων. Υποστήριξε ότι, στην οικονομική συγκυρία που διανύουμε, οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και η φιλοσοφία των προγραμμάτων πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα της κρίσης.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Είναι ενδεικτικό ότι η τρέχουσα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε το 2006 όταν κανείς δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί τι θα επακολουθήσει. Οι προσαρμογές που έγιναν μετά την κορύφωση της κρίσης, όπως η αύξηση του ορίου de minimis και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, ήταν τελικά μικρής σημασίας μπροστά στο μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ ως οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εμπορίου, τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η επιβίωση της επιχειρηματικότητας και διεκδίκησε την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων σε μορφή κεφαλαίων κίνησης. Υποστήριξε ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες, τα κεφάλαια κίνησης μπορούν και πρέπει να θεωρηθούν αναπτυξιακά εργαλεία με την έννοια της επιβίωσης των επιχειρήσεων.»

Ως θετική εξέλιξη κρίνει η ΕΣΕΕ τη συμφωνία σύστασης νέου επιχειρηματικού ταμείου εγγυήσεων από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κεφαλαία που θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ και θα εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τονίζει επίσης ότι:

Δεν μπορούν προγράμματα όπως το JEREMIE και το ΕΤΕΑΝ που αξιοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους να επιτρέπουν στις τράπεζες να ζητούν 130% και πλέον εξασφαλίσεις.

Είναι ένα θέμα για το οποίο η ΕΣΕΕ ενημέρωσε όλους τους θεσμικούς φορείς με τους οποίους συναντήθηκε στην Επιτροπή, στους οποίους τόνισε τις προσπάθειες που χρειάζεται να γίνουν για την αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στο μέλλον.