Πρόωρη συνταξιοδότηση καπνοπαραγωγών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (καπνοπαραγωγών)» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το Μέτρο 113 αφορά την ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών να αποχωρήσουν για πάντα από την ενεργό επαγγελματική, λαμβάνοντας πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ύψος ενίσχυσης

Σκοπός του Μέτρου 113 είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό, και ταυτόχρονα η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε έναν διάδοχο, νέο ηλικιακά γεωργό, ο οποίος θα αυξήσει το μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί. Το μέγιστο ετήσιο χορηγούμενο ποσό ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και πάντως όχι πέραν του 2015.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι γεωργοί-αρχηγοί της οικογενειακής εκμετάλλευσης, εφόσον έχουν γεννηθεί από την 1η Μαΐου 1948 έως και την 1η Μαΐου 1951, έχουν ενεργοποιήσει εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό το έτος 2009, μεταβιβάσουν σε διάδοχο ηλικίας μικρότερης των 40 ετών την εκμετάλλευσή τους με τουλάχιστον 10ετή μίσθωση ή/και με πλήρη μεταβίβαση νομής και κυριότητας και δεν έχουν εγκριθεί για ενίσχυση από οποιοδήποτε άλλο Μέτρο του ΠΑΑ 2007−2013 που σαν προϋπόθεση επιλεξιμότητας απαιτεί γεωργική δραστηριότητα μετά την ένταξη σε αυτό.

Επειδή η χορήγηση της ετήσιας αποζημίωσης («πρόωρη σύνταξη») στους δικαιούχους δεν λογίζεται ως συνταξιοδοτική παροχή, δεν αποτελεί λόγο στέρησης ή αναστολής των προϋποθέσεων για την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης από τον ΟΓΑ. Κατά τη διάρκεια παραμονής των δικαιούχων στο πρόγραμμα και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, οι δικαιούχοι λογίζονται σαν «ενεργοί αγρότες» όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΓΑ καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω σχετικής εφαρμογής στους διαδικτυακούς τόπους της ΕΥΕ ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα (http://www.agrotikianaptixi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr) και αφού οριστικοποιηθούν, θα κατατίθενται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με την ταυτόχρονη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ώστε να συσταθεί ο φάκελος υποψηφιότητας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τις 4 Απριλίου. Η προθεσμία λήγει στις 5 Μαΐου για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων και στις 15 Μαΐου για την κατάθεση των εκτυπωμένων αιτήσεων και των δικαιολογητικών στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.opekepe.gr, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ–Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες καθώς επίσης στα τηλέφωνα 210-52.75.248 και 210-52.75.252».

Η πρόσκληση