Ένα σχόλιο

  1. πελάτες του γραφείου μας ενδιαφέρονται για επενδύσεις μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και φωτοβολταϊκών πάρκων , ενδιαφέρονται για επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και δάνεια μακροπρόθεσμα με χαμηλό επιτόκιο , σημαντικό είναι επίσης και η φοροαπαλλαγές που θα μπορούσαν να αυξηθούν