Ασφυξία στο Δήμο Ρόδου λόγω οφειλών

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η δημοτική αρχή για να εισρεύσουν άμεσα στα ταμεία του δήμου Ρόδου 15.000.000-20.000.000 ευρώ που θα δώσουν «ανάσα» για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει προς τρίτους και κυρίως προς τους προμηθευτές των πρώην δήμων.
Προχθές εστάλη από το δήμο Ρόδου η αίτηση προς το υπουργείο Εσωτερικών για την έκτακτη επιχορήγησή του με το ποσό των 28.000.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ,τους άλλους ιδιώτες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν και τα χρέη που κληρονόμησε ο ενιαίος δήμος από τους πρώην δήμους μέχρι τις 31-12-2011 ανέρχονται στο ποσό των 80.000.000 ευρώ μαζί με τα δάνεια που είχαν λάβει για τα λειτουργικά έξοδά τους εντούτοις ζητείται ως έκτακτη επιχορήγηση το ποσό των 28.000.000 ευρώ καθώς πρόκειται στην ουσία για δάνειο που πρέπει να αποπληρωθεί άμεσα από την επιχορήγηση που παίρνει ο δήμος από το κεντρικό κράτος.
Η λύση της έκτακτης επιχορήγησης που αρχικά τουλάχιστον, είχε δώσει προσδοκίες στην δημοτική αρχή δεν είναι και τόσα συμφέρουσα για τον δήμο καθώς θα πρέπει να εξοφληθεί άμεσα και αν χάσει την επιχορήγηση του κεντρικού κράτους θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας σε μια περίοδο που οι οικονομικοί πόροι του μειώνονται συνεχώς. Μόνο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που έγινε από το δήμο Ρόδου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας για την χορήγηση δανείου ύψους 20.000.000 ευρώ.
Η λύση της λήψης του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων φαίνεται ότι σε αυτή την φάση είναι η πιο ενδεδειγμένη για τον δήμο της Ρόδου και η πιο συμφέρουσα για την εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται.
Τα έσοδα του δήμου έχουν μειωθεί κατά 50% από το 2009 μέχρι και σήμερα γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην δημοτική αρχή. Δεν είναι μόνο οι ΚΑΠ και οι επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος που έχουν μειωθεί σημαντικά άλλα και οι ειδικοί πόροι που έχει ο δήμος της Ρόδου όπως είναι ο φόρος εισοδήματος και ο δημοτικός φόρος. Τα έσοδα από το δημοτικό φόρο το πρώτο τρίμηνο του 2012 από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο ήταν μειωμένα κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 και ο δήμος έχασε περίπου 250.000 ευρώ και στα ταμεία του έβαλε μόλις το ποσό του 1.300.000 ευρώ.
Παρόλα αυτά με την ορθολογική διαχείριση των πόρων που υπάρχουν και με την περιστολή των δαπανών ο δήμος καταφέρνει και ανταποκρίνεται στην μισθοδοσία του προσωπικού του ,και στην καταβολή των ποσών που απαιτούνται προς τα ασφαλιστικά ταμεία ,τη ΔΟΥ και τις τράπεζες μετά και το διακανονισμό που έγινε.

Πηγή: Πρόοδος Δωδεκανήσου

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )