Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού για τα σπήλαια της Ελλάδας

Εγκρίθηκε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με φορέα το Δήμο Ηρακλείου για την ψηφιοποίηση σπάνιου αρχειακού υλικού των σπηλαίων της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στη χώρα το μοναδικό σε σπουδαιότητα αρχείο που αφορά τα σπήλαια όλης της Ελλάδας ψηφιοποιείται και γίνεται προσβάσιμο σε όλους τους μελετητές του κόσμου, μέσω του νέου πόρταλ που δημιουργείται από το Δήμο Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η πράξη με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδος» χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», σε συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ως προϋπολογισμό 306.579,76 ευρώ (100% χρηματοδότηση).

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Το αντικείμενο του έργου

Το έργο αυτό πιο συγκεκριμένα αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση υλικού που αφορά στα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές μορφές (φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες κ.ά.) και τη δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού αρχείου για τα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορία Παλαιοντοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας) ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

Οι δράσεις του έργου αφορούν την:

  1. επεξεργασία (τεκμηρίωση) και καταχώρηση του υλικού σε βάση δεδομένων που θα κατασκευαστεί στον ιστοχώρο
  2. ψηφιοποίηση όλου του υλικού που θα συγκεντρωθεί
  3. δημιουργία web portal και άλλων δράσεων προβολής
  4. ανάπτυξη on line κοινότητας χρηστών με θέμα την σπηλαιολογία
  5. ανάπτυξη στο διαδίκτυο εκπαιδευτικής εφαρμογής
  6. ανάπτυξη της εφαρμογής για φορητές συσκευές
  7. εκπαίδευση και την πιλοτική λειτουργία

Για άλλη μια φορά σε όλη την Ελλάδα ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί και στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και των νέων τεχνολογιών, κάνοντας προσιτό σε όλους σε ψηφιακή μορφή μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί, όλο το υλικό που αφορά στα σπήλαια και τις λοιπές καρστικές μορφές όπως φαράγγια, γλυφές, καταβόθρες καθώς και όλο το υλικό του καταξιωμένου Ελευθέριου Πλατάκη (που ίδρυσε το Τμήμα Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας το 1962 και εξερεύνησε,συγκέντρωσε τεράστιο όγκο πληροφοριών για 3.175 σπήλαια και βάραθρα). Με αυτό το έργο δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του μελετητή στην διεξαγωγή έρευνας για τα σπήλαια, που είναι εφικτή πλέον μέσω του διαδικτύου. Το έργο αυτό είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης.

σχολίασε ο Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κύριος Γεώργιος Αεράκης.