Υποχρεωτική η δημοσιότητα στον προγραμματισμό πληρωμών του αναπτυξιακού νόμου

Για την ενίσχυση της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση και την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχώρησε στην έκδοση της 27205/15-6-2012 εγκυκλίου, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών νόμων θα αναρτούν στην ιστοσελίδα (www.ependyseis.gr) τους πίνακες προγραμματισμού πληρωμών για κάθε κατηγορία πληρωμών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω εγκυκλίου, αναρτήθηκε, τηρείται και ενημερώνεται από 6-07-2012 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας και σε πιλοτική εφαρμογή, Πίνακας Πληρωμών φορέων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στον Αναπτυξιακό Νόμο, στον οποίο έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Η σειρά κατάταξης των επενδύσεων καθορίζεται με βάση την ημερομηνία αιτήματος από τον φορέα της επένδυσης και την ημερομηνία υποβολής Έκθεσης Ελέγχου και τηρείται απαρέγκλιτα σ’ όλες τις περιπτώσεις και όλες τις κατηγορίες έργων.

Με βάση,

α) την εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργίας της πιλοτικής εφαρμογής,

β) την ανάγκη για εντατικοποίηση των πληρωμών των φορέων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Α΄204) και είναι ώριμα για πληρωμή ,

γ) τη δυσχερή οικονομική κατάσταση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,

δ) την ανάγκη να τονωθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων με τη διάθεση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και με απορρόφηση πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ),

ε) την ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης της χώρας, ως μοχλό ανάκαμψης της οικονομίας κρίθηκε σκόπιμη η αναδιάταξη και αναδιοργάνωση των ΠΙΝΑΚΩΝ κατά κατηγορία Επενδύσεων και στάδιο πληρωμής. Οι νέοι πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (www.ependyseis.gr).

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος στην απόφαση αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των πινάκων, δήλωσε τα εξής: «Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται για την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων. Για τους λόγους αυτούς θα υπάρχει συστηματική – εβδομαδιαία – επικαιροποίηση προκειμένου οι επενδυτές να γνωρίζουν έγκαιρα και έγκυρα την εξέλιξη των πληρωμών».