Ενεργά 5 ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα

Ενεργές είναι οι διαδικασίες υποβολής προτάσεων σε 5 ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα.

Συγκεκριμένα, οι «ανοιχτές» προκηρύξεις είναι οι εξής:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )
[gn_box title=”Έως 16-01-2013″ color=”#BB0101″]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (διάσταση του φύλου) — Δράση συντονισμού και στήριξης — υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, αξιολόγηση ομότιμων εμπειρογνωμόνων και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Πληροφορίες: ERC-2013-Support-1

Προθεσμία: 16-01-2013

[/gn_box] [gn_box title=”Έως 08-01-2013″ color=”#BB0101″]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με βάση το πρόγραμμα εργασίας «Άνθρωποι» 2013 στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και παρουσίασης (2007-2013).

Πληροφορίες: Νύχτα των ερευνητών (FP7-PEOPLE-2013-NIGHT)

Προθεσμία: 08-01-2013

[/gn_box] [gn_box title=”Έως 16-01-2013″ color=”#BB0101″]

Πρόγραμμα «Άνθρωποι» 2013, Εταιρικές σχέσεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων

Πληροφορίες: Εταιρικές σχέσεις και οδοί μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρή­σεων (FP7-PEOPLE-2013-IAPP)

Προθεσμία: 16-01-2013

[/gn_box] [gn_box title=”Έως 29-11-2012″ color=”#BB0101″]

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος συνεργασίας: Τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας: FP7-ICT-2013-EU-Japan

Πληροφορίες: FP7-ICT-2013-EU-Japan

Προθεσμία: 29-11-2012

[/gn_box] [gn_box title=”Έως 10-01-2013″ color=”#BB0101″]

Πρόγραμμα εργασίας «Ιδέες» 2013 του 7ου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013).

Πρόσκληση ERC Synergy Grant (ERC-2013-SyG, Χρηματοδότηση προτάσεων συνέργειας στον τομέα του ERC), του προγράμματος εργασίας «Ιδέες» 2013 .

Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-SyG

Προθεσμία: 10-01-2013

[/gn_box]

Οι πληροφορίες για τα ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου για την Έρευνα παρέχονται στα σχετικά links.