Εκδήλωση για το έργο Cross.Inno.Cut

apotamieuseis-trapezes_446x600Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2012, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος συνδιοργανώνουν στην Κομοτηνή συνάντηση εργασίας για την παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου Cross.Inno.Cut που αφορά στην «Εφαρμογή Τεχνικών Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης, κ. Γεώργιος Νικολαίδης, και στη συνέχεια θα γίνουν εισηγητικές ομιλίες από τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Δρα Ευάγγελο Κοψαχείλη και κ. Θοδωρή Σερεμετάκη MBA και από τον εκπρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Δρα Σωτήρη Ζυγιάρη. Τα θέματα των εισηγήσεων θα καλύψουν αντίστοιχα: α) τη μέχρι σήμερα εξέλιξη της υλοποίησης του έργου Cross.Inno.Cut, β) την παρουσίαση των Σχεδίων Δράσης που αναπτύχθηκαν για την μείωση κόστους σε επιλεγμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις και γ) την παρουσίαση μιας μελέτης περίπτωσης (case study) για την μείωση κόστους μέσω marketing κοινωνικών δικτύων.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Στο πλαίσιο της ημερίδας εργασίας θα αναπτυχθεί συζήτηση αναφορικά με τις προοπτικές εφαρμογής καινοτόμων τεχνικών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως μέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Κτιρίου Διοίκησης ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής

Ώρα έναρξης προσέλευσης: 12.30 μ.μ. την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μιχ. Καπέτη, Αριθ. Τηλ.2510 220201.

Το έργο “Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS-INNO-CUT)” συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.