4 σχόλια

  1. […] πρώτο δώρο αφορά την επιδότηση πρόσληψης 10.000 ανέργων μέχρι 29 ετών για πέντε…. Το κράτος μέσω του ΟΑΕΔ θα επιδοτήσει την εκπαίδευση […]

  2. […] Το πρόγραμμα voucher επιταγής κατάρτισης στον τουρισμό […]

  3. […] να υποβάλλουν αιτήσεις στο πρόγραμμα με τίτλο “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως […]

  4. […] ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης επιταγών – voucher […]