Ένα σχόλιο

  1. [...] Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση νέων επιχειρηματιών και υφιστάμενων επιχειρήσεων, με [...]