Ένα σχόλιο

  1. […] περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8%. Άτοκα δάνεια θα δοθούν στις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με […]