Προγράμματα για λιανεμπόριο και εστίαση ζητεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας

epixorigiseis-estiasi-espa_903x600Την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδους λιανικού εμπορίου και εστίασης, επισημαίνει με επιστολή που απέστειλε το Σεπτέμβριο το Επιμελητήριο Μαγνησίας στον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής :

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο από διαφόρους φορείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το μέλλον των περισσοτέρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων κρίνεται αβέβαιο, έτσι ώστε κατά το επόμενο εξάμηνο να προβλέπεται κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που θα αναγκαστούν να βάλουν «λουκέτο» και που θα συμπαρασύρουν στην ανεργία δεκάδες χιλιάδες ανέργους.

Παράδειγμα αποτελεί και η πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία καταλήγει στην εκτίμηση ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013, περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις αναμένεται να κλείσουν και περισσότεροι από 85.000 απασχολούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην ανεργία.

Από τις 40.000 επιχειρήσεις, εκτιμούμε βάσει των στατιστικών τάσεων που εμφανίζονται στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μας, ότι η πλειοψηφία, αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και της εστίασης όπου φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα.

Οι επιχειρήσεις και των δύο κλάδων αντιμετωπίζουν, σε πολλαπλάσιο βαθμό, τα προβλήματα που προκαλούνται από την παρατεταμένη οικονομική ύφεση και σχετίζονται με τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης και τη παράλληλη μείωση του κύκλου εργασιών, τη μη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την αύξηση του ανταγωνισμού, την αύξηση των λειτουργικών δαπανών (άμεσων και έμμεσων) κ.ά.

Το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ της εστίασης σε 13% μπορεί να ήταν ένα πρώτο βήμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων του κλάδου εντούτοις από μόνο του δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη οικονομική τους βιωσιμότητα.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντέξουν στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον και στον συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, επιβάλλεται να επενδύσουν στην προώθηση καινοτόμων προϊόντων, στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών πωλήσεων και στην εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης που θα τους επιτρέψει να «διαφοροποιήσουν» τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες και να επεκταθούν σε νέες στοχευμένες αγορές.

Δυστυχώς, όμως κατά τα τελευταία χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, διαφαίνεται μια ξεκάθαρη στάση αποκλεισμού των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και της εστίασης από οποιοδήποτε καθεστώς ενίσχυσης. Τρανό παράδειγμα αποτελεί το τελευταίο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» το οποίο εξαιρούσε από το δικαίωμα συμμετοχής δύο από τους πολυπληθέστερους σε αριθμό επιχειρήσεων κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Παρά λοιπόν τις συνεχόμενες υποσχέσεις, έως σήμερα δεν παρουσιάζεται καμία αναφορά από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ανάγκη ενίσχυσης των προαναφερομένων κλάδων, ενώ και από τους ενδιαμέσους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, υπάρχει η πληροφόρηση ότι δεν αναμένεται η άμεση ενεργοποίηση οποιουδήποτε προγράμματος που θα αφορά το λιανικό εμπόριο και την εστίαση.

Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας», όπου οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και της εστίασης θεωρούνταν επιλέξιμοι, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σε καθεστώς αυξημένου ανταγωνισμού καθώς οι νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν υποστεί την «φθορές» από τη λειτουργία τους σε καθεστώς παρατεταμένης οικονομικής κρίσης θα έχουν και την εξασφάλιση κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών κατά τους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας τους, αποκτώντας ένα συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των προϋπαρχόντων επιχειρήσεων.

Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητή η σημασία και η ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών των δύο κλάδων, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής οικονομίας, με την απόδοση ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών αλλά και στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας με τη διασφάλιση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε κάποιος από τους κλάδους μεταποίησης και τουρισμού να θεωρηθεί ανταγωνιστικός σε περίπτωση απουσίας ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στον κλάδο του εμπορίου και της εστίασης.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες του υπουργείου σας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα ενίσχυσης των κλάδων λιανεμπορίου και εστίασης, που θα επιστρέψει στις επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, συμβάλλοντας στην βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της χώρας.