ΕΡΓΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ – Προγράμματα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών και επιδότησης προσλήψεων κατάρτισης, σεμιναρίων ανέργων και εργαζομένων