Υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 2012

Την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης προϋπολογισμού 773,8 εκατ. ευρώ με 153.080 ωφελούμενους, το πρώτο τρίμηνο του 2012, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη αρμόδιων κυβερνητικών και άλλων φορέων που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Το ίδιο χρονικό διάστημα θα υλοποιηθούν και προγράμματα κατάρτισης ύψους 124 εκατ. ευρώ, με 25.000 ωφελούμενους από διάφορες επαγγελματικές ομάδες που επηρεάζονται από την διαρθρωτική προσαρμογή του κλάδου τους.

Προγράμματα απασχόλησης

  1. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ με 57.400 ωφελούμενους
  2. Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προϋπολογισμού €80.000.000 με  30.000 ωφελούμενους.
  3.  Υλοποίηση προγράμματος απασχόλησης ανέργων στους Δήμους για έργα που υλοποιούνται με αυτεπιστασία προϋπολογισμού 215.000.000 ευρώ με 35.000 ωφελούμενους.
  4.  Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας – 2011 προϋπολογισμού 19.000.000 ευρώ με 10.000 ωφελούμενους.
  5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, νέων ως 35 ετών προϋπολογισμού 67.750.000 ευρώ με 5000 ωφελούμενους
  6. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών προϋπολογισμού 75.000.000 ευρώ με 5000 ωφελούμενους.
  7. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 9.120.000 ευρώ με 680 ωφελούμενους.
  8. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση – Πρόγραμμα επιταγής επανένταξης προϋπολογισμού 120.000.000 ευρώ με 10.000 ωφελούμενους.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )