Στο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης η πλημμυρική προστασία του οικισμού Φιλιππαίων

Tην ένταξη του έργου πλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης των κατολισθήσεων του οικισμού Φιλιππαίων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.800.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, με το συγκεκριμένο έργο προλαμβάνεται ο κίνδυνος να υποστούν ζημιές οι υποδομές και οι περιουσίες αγροτικών και τουριστικών οικονομικών πόρων από τυχόν καταστροφές στη γη, τις εγκαταστάσεις ή το οδικό δίκτυο και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να μειωθεί η αγοραστική αξία της γης και να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού του υπόγειου υδροφορέα.