Πρόσκληση για τη διαχείριση πόρων χρηματοδότησης ΜΚΟ

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διαχειριστή Πόρων Χρηματοδότησης (NGO Fund Operator) της θεματικής ενότητας «Κοινωνία των Πολιτών» (Funds for Non-Governmental Organizations) προκηρύσσει το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού στις Βρυξέλλες.

Η θεματική ενότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του από 8-11-2011 υπογεγραμμένου Μνημονίου Κατανοήσεως για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 στην Ελλάδα. Η χώρα μας, ως δικαιούχο κράτος, λαμβάνει χρηματοδοτήσεις για ένα συγκεκριμένο αριθμό θεματικών ενοτήτων μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014 από τις δότριες χώρες που είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχει κατανείμει για την Ελλάδα και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα «Κοινωνία των Πολιτών» (Funds for Non-Governmental Organizations) ποσό ύψους 6.340.000 € που στοχεύει στην ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη εντός των επομένων πέντε ετών.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι οργανισμοί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από την κεντρική διοίκηση, να διαθέτουν στενούς δεσμούς με τον τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη χώρα, εμπειρία στις επιχορηγήσεις και χρηματοοικονομική ικανότητα, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη κατευθυντήρια οδηγία της Επιτροπής ΧΜ ΕΟΧ «NGO Programme Guideline». Με βάση τα κριτήρια αυτά θα διαμορφωθεί λίστα που θα περιλαμβάνει από 3 έως 8 επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρη αίτηση λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους Όρους Αναφοράς σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της θεματικής ενότητας «Κοινωνία των Πολιτών» στην Ελλάδα. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από Κοινοπραξία (consortium). Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί μέσω της διαδικασίας αυτής θα συνάψει σύμβαση με το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

Υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες

Οι τυποποιημένες αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση NGO-proposals@efta.int έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012. Για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, στη συντονίστρια της θεματικής ενότητας «Κοινωνία των Πολιτών» Patrizia Brandellero, στο email pbr@efta.int.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις γενικές αρχές, τους στόχους και τα αποτελέσματα της συμολικής θεματικής ενότητας «Κοινωνία των Πολιτών» στην ιστοσελίδα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου www.eeagrants.org καθώς και στις κατευθυντήριες οδηγίες Programme Area Funds for Non-Governmental Organisations και NGO Programme Guideline.

Η τυποποιημένη αίτηση