ΣΒΒΕ: Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες μείωσης κόστους σε μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες Τεχνολογίες για τη Μείωση του Λειτουργικού Κόστους της Επιχείρησής σας», (Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies – CROSS-INNO-CUT) διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00 στο Ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη) και αφορά την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης του λειτουργικού κόστους σε επιχειρήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές θα εφαρμοστούν δωρεάν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Στάδια υλοποίησης του CROSS-INNO-CUT

Ειδικότερα, μέσω του έργου CROSS-INNO-CUT θα εφαρμοστούν καινοτόμες τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι οποίες αναπτύχθηκαν από την ερευνητική μονάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης URENIO. Η υλοποίηση της εφαρμογής των καινοτόμων αυτών τεχνολογιών θα γίνει στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση σε τρία στάδια:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )
  1. Εντοπισμός δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας σε 100 επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής, μέσω επισκέψεων που θα πραγματοποιήσουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Οι 100 αυτές επιχειρήσεις θα είναι οι πρώτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων του εν λόγω έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
  2. Επιλογή 30 από τις 100 αυτές επιχειρήσεις, στις οποίες θα αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας, το οποίο και θα τους παραδοθεί.
  3. Επιλογή 10 επιχειρήσεων στις οποίες θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο πλάνο εργασίας με τη βοήθεια experts.

Συμμετοχή στις δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις των νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών που θα δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους δύνανται να γίνουν αποδέκτες δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει σειράς προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν σχετικά με τον υπεύθυνο υπηρεσιών του ΣΒΕΕ, κ. Κ. Στυλιαρά, τηλ. 2310 539817 εσωτ. 202, fax 2310 541933, email: (k.styliaras@sbbe.gr).

Το έργο «Cross Border Implementation of Innovative Cost Cutting Technologies (CROSS- INNO-CUT)» συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης), στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013.