Αναδιάρθρωση αμπελώνων στην Πέλλα

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων στην περιοχή των Γιαννιτσών καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών) από 1 Μαρτίου έως 15 Μαϊου 2012. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής και περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως εκρίζωση, επαναφύτευση, βελτίωση της διαχείρισης ή επανεμβολιασμό των αμπελώνων τους.

Η αρμόδια Διεύθυνση καλεί τους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους, προκειμένου η Υπηρεσία να υποβάλει Σχέδιο Αναδιάρθρωσης εκτάσεων για την αμπελοοινική περίοδο 2012 – 2013.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Περισσότερες πληροφορίες

Τμήμα ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Πλατεία Π.Ι.Κ.Π.Α., τηλ. 2382084420 και 2382084417, email u12513@minagric.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: M. Φασόλη – M. Παπαθανασίου.