Λάρισα: Σεμινάριο για αδειοδότηση και χρηματοδότηση έργων βιοαερίου

Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αδειοδότηση και Χρηματοδότηση Έργων Βιοαερίου» συνδιοργανώνει το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 10-11 Απριλίου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε θέματα που σχετίζονται με το βιοαέριο και τις δυνατότητες που δημιουργούνται από την ενεργειακή του εκμετάλλευση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση βιoαερίου σε μικρής κλίμακας γεωργο-κτηνοτροφικές μονάδες και α) στην αδειοδοτική διαδικασία και β) στη χρηματοδότηση έργων βιοαερίου. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους βιομηχανιών και γεωργο-κτηνοτροφικών μονάδων, μελετητές-ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας, στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την υλοποίηση έργων βιοαερίου, και ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα ενέργειας και τεχνολογίας περιβάλλοντος

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν η παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση και χρήση του βιοαερίου, οι διαδικασίες αδειοδότησης, χρηματοοικονομικά θέματα, εμπόδια και προοπτικές.

Δηλώσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στο σεμινάριο, που θα έχει διάρκεια 12 διδακτικές ώρες, είναι ελεύθερη. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετικό πληροφοριακό υλικό καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης. Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Φ. Στεφάνου, τηλ. 210 6603321, φαξ 210 6603302, e-mail: flora@cres.gr.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BiogasIN, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και αποτελεί μία πρωτοβουλία για τη βελτίωση του αδειοδοτικού και χρηματοδοτικού πλαισίου και των συνθηκών για την εγκατάσταση νέων μονάδων βιοαερίου σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό με ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση μικρής κλίμακας αγροτο-κτηνοτροφικών μονάδων.