Στα περσινά επίπεδα το ΕΚΑΣ το 2012

Στα επίπεδα του 2011 παραμένουν και για το 2012 τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλευγγής Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, τα ποσά του ΕΚΑΣ διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως εξής:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

α) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα ύψους 230 ευρώ κατά μήνα.

β) Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

ΠΟΣΟ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ

 

172,50 ευρώ 

 

Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 

 

 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ   57,50 ευρώ 

Επίσης χορηγείται ποσό Ε.Κ.Α.Σ. 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια:

  • Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200,00 ευρώ
  • Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ
  • Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500,00 ευρώ