Διαμαρτυρία Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας για τις χρηματοδοτήσεις του ΕΠΑΝΑΔ

Την έντονη διαμαρτυρία του σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της Δυτικής Μακεδονίας από το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – ΕΠΑΝΑΔ εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Δακής. «Είναι πλέον προφανές πως οι Δυτικομακεδόνες ανήκουν για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε μια άλλη Ελλάδα, την Ελλάδα της απαξίωσης και του εμπαιγμού» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δακής, επισημαίνοντας πως μετά τις «ελάχιστες χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας από τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ το Υπουργείο αποκλείει παντελώς τους Δυτικομακεδόνες από τη χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέων ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων “Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας”».

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η πρόσκληση προς τους μη κερδοσκοπικούς φορείς για υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της δημιουργίας Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων διαθέτει περίπου 40.000.000 ευρώ σε όλη τη χώρα και αποκλείει την Δυτική Μακεδονία καθώς αφορά μόνο δήμους με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )