Χρηματοδότηση επιστημονικών μελετών από το Ίδρυμα Λάτση

Ερευνητικά έργα στους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των θετικών επιστημών και των επιστημών ζωής θα χρηματοδοτήσει το 2013 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του προγράμματός του «Επιστημονικές Μελέτες».

Βασικοί όροι και προϋποθέσεις

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ομάδα μελετητών με έναν συντονιστή. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του συντονιστή, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 άτομα. Η πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος μέλους ή συντονιστή της ομάδας. Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία μελετητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση θα γίνει βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού που θα υποβληθεί μαζί με τα λοιπά στοιχεία κάθε πρότασης και θα μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατον στο ποσό των 12.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους παρακρατήσεων, φόρων, τελών κ.λπ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Υποβολής που θα ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος την 14η Ιουνίου 2012 στις 9:00 π.μ. Η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 στις 13:00. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, ενώ η διάρκεια εκπόνησης των μελετών θα είναι από τις 2 Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τα γνωστικά πεδία