«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» για εργασία στο εξωτερικό

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» στοχεύει στο να βοηθήσει τους νέους 18 έως 30 ετών να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια από τις δράσεις της εμβληματικής πρωτοβουλίας Νεολαία σε κίνηση της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, καθώς και της πρωτοβουλίας “Ευκαιρίες για τους Νέους”.

Σκοπός της δράσης “Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES” για την περίοδο 2012-13 είναι να βοηθηθούν 5.000 άτομα να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το πρόγραμμα ξεκινά το 2012 και θα περιλαμβάνει περιορισμένο μόνον αριθμό υπηρεσιών απασχόλησης και θέσεων εργασίας.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

“Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES” βασίζεται στη στήριξη από τους εθνικούς οργανισμούς απασχόλησης – πληροφόρηση, αναζήτηση εργασίας, πρόσληψη, χρηματοδότηση – τόσο για τα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλες χώρες. Οι χρηματοδοτήσεις υπόκεινται σε όρους και διαδικασίες που τέθηκαν από τις υπηρεσίες αυτές.

Στο μέλλον, η δράση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει μέρος του EURES, του δικτύου των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης, το οποίο ήδη παρέχει βοήθεια για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να λάβουν βοήθεια

Τα άτομα που αναζητούν εργασία, τα οποία είναι:

  • ηλικίας 18-30 ετών
  • υπήκοοι χώρας της ΕΕ
  • νόμιμοι κάτοικοι χώρας της ΕΕ

Οι εργοδότες που:

  • είναι επιχειρηματίες νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρα της ΕΕ
  • αναζητούν εργαζομένους με συγκεκριμένο προφίλ, τους οποίους δεν μπορούν να βρουν στη χώρα τους
  • προσφέρουν τουλάχιστον 6μηνες συμβάσεις εργασίας, με αμοιβή και όρους που προβλέπονται στο εθνικό εργατικό δίκαιο

Τι είδους βοήθεια προσφέρεται

Άτομα που αναζητούν εργασία

  • Αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, και βοήθεια για τοποθέτηση σε θέση εργασίας
  • Χρηματοδότηση για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου για συνέντευξη και/ή γιαμετάβαση στο εξωτερικό για την ανάληψη θέσης εργασίας.

Εργοδότες

  • Χρηματοδότηση για προσλήψεις
  • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (δηλ. οι επιχειρήσεις με 250 το πολύ υπαλλήλους) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μέρους του κόστους κατάρτισης και της βοήθειας εγκατάστασης των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Επικοινωνήστε με τους αρμόδιους συμβούλους του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.