2 σχόλια

  1. […] το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην […]

  2. […] τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ που δίνουν επιδότηση έως 60% με ευνοϊκό δάνειο από το […]