Ένα σχόλιο

  1. […] παρά τις φαινομενικές, τελικά, προσπάθειες που κάνει, να απορροφήσει τους πόρους του Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που […]