Επιδοτούμενο σεμινάριο εξαγωγών για 50 εργαζόμενους

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών έκαστο, για εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας», που υλοποιεί η ΕΕΔΕ σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Β. Ελλάδος  και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης.

Το επιδοτούμενο σεμινάριο έχει ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, με εισηγητές καταξιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως (ήτοι Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα 6 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). Οι συμμετέχοντες στο επιδοτούμενο σεμινάριο εξαγωγών θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των €5 μικτά την ώρα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.arcadianet.gr)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  3. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
  4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Πρόσφατη φωτογραφία
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου και Πανός 21, Τρίπολη).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν με τη συμπλήρωση κατά χρονική προτεραιότητα 2 γκρουπ των 25 ατόμων έκαστο, εντός του Σεπτεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιδοτούμενο σεμινάριο εξαγωγών, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας στο τηλέφωνο 2710 227141-2  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την υπεύθυνη Ε. Τζανετοπούλου.