3,82 ευρώ επιδότηση ανά κυψέλη σε μελισσοκόμους

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη, με την οποία καθορίζεται το ποσό της επιδότησης ανά μετακινούμενη κυψέλη στο πλαίσιο της Δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή το ποσό ορίζεται στα 3,82 ευρώ. Επίσης το συνολικό διαθέσιμο ποσό για την υλοποίησης ου προγράμματος αυξάνεται από 2.665.000 ευρώ, που αρχικά προβλεπόταν, σε 2.734.000 ευρώ.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Δικαίωμα συμμετοχής στην επιδοτούμενη δράση για την αντικατάσταση κυψελών έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:

  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση για την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομία έχουν οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:

  • είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 150 παραγωγικών μελισσοσμηνών και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
  • δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δείτε την απόφαση για το ποσό της επιδότησης

Δείτε τους όρους και τα δικαιολογητικά της επιδότησης από τη Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»