Δεκαπλάσιος ο αριθμός των αιτήσεων για τις 10.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

Πάνω από 100.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά από ανέργους για την κάλυψη 10.000 θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ για κοινωφελή εργασία σε δήμους και περιφέρειες.

Η κατάθεση των αιτήσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με σύστημα μοριοδότησης. Στόχος της διοίκησης του ΟΑΕΔ είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος Οκτωβρίου,  ώστε να τοποθετηθούν οι ωφελούμενοι στις θέσεις εργασίας τους το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2013.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους αφορούσε ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). Οι αποδοχές θα είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η προκήρυξη επιπλέον 30.000 θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας από τον ΟΑΕΔ. Η δεύτερη αυτή προκήρυξη θα αφορά ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ).