Έως 14/11 οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αθηναίων

Έως τις 14 Νοεμβρίου, καθημερινά κατά τις ώρες 9.30 – 13.00, εκτός Παρασκευής, δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου, επί της οδού Πειραιώς 35.

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )

Τα δικαιολογητικά για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Οι αιτούντες καλούνται να προσκομίζουν σε αντίγραφα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος
  3. Διαβατήριο και Άδειες Διαμονής για όλα τα μέλη της οικογένειας.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο από 6 μήνες). Σε περίπτωση μη έκδοσης πιστοποιητικού από την χώρα προέλευσης απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου περί μη έκδοσης  και ληξιαρχική πράξη γάμου του αιτούντος και γέννησης για τα τέκνα της οικογένειας.
  5. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Ε1 θεωρημένο από την εφορία μέχρι την λήξη του τρέχοντος έτους κατάθεσης ή Βιβλιάριο Απορίας για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.
  6. Κάρτα Ανεργίας (εφόσον υπάρχει).
  7. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το σπίτι ενοικιάζεται ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ (στο όνομα του αιτούντος).
  8. Πιστοποιητικό αναπηρίας  67% και άνω (εφόσον υπάρχει).
  9. Βεβαίωση μη ένταξης του αιτούντος σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων σε περίπτωση που διαμένει ή είναι δημότης σε άλλο Δήμο εκτός του Δήμου Αθηναίων.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου όσοι κάνουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι Δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων.
Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο»  λειτουργεί από το 2007 σε συνεργασία με τη χορηγό εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. και στεγάζεται επί της οδού Σοφοκλέους 66.
Αφορά στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης 200 απόρων οικογενειών και μοναχικών ατόμων, για χρονικό διάστημα 6 μηνών.