ΟΑΕΔ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το οικογενειακό επίδομα

Στις 14 Ιουλίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος στους δικαιούχους  από τον ΟΑΕΔ.

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν προσδιοριστεί από την διοίκηση του Οργανισμού, ως εξής:

Τα νέα των επιδοτήσεων στο inbox σας κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ:

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to GetResponse ( more information )
  • Από την Δευτέρα 14 Ιουλίου, οι δικαιούχοι με τρία παιδιά και άνω.
  • Από την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι με δύο παιδιά και
  • Από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, οι δικαιούχοι με ένα παιδί.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έχει οριστεί η 31η Ιανουαρίου 2015.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του εργοδότη, των ΚΕΠ ή του ταχυδρομείου, παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕ χωρίς να συντρέχουν οι ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/7/2014 εφαρμόζεται η μείωση των εισφορών κατά 3,9 μονάδες και καταργείται η εισφορά υπέρ ΔΛΟΕΜ (Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων) και η αντίστοιχη καταβολή τους.

Η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος στο βιβλιάριο της ΕΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά γύρω από το οικογενειακό επίδομα στο site του ΟΑΕΔ, και συγκεκριμένα σε ιστοσελίδα του www.oaed.gr, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του οικογενειακού επιδόματος.