Στερεά Ελλάδα

Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας